Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Новини
Проект “Живи човешки съкровища” Системен код ROBG - 358 Финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния-България Стойност на финансиране от ЕС: 499366,11 Евро ЕФРР
09.09.2019


Пътуващият фестивал в област Монтана ще бъде гост в град Чипровци – на 13.09.2019 г. 

Очакваме Ви!

Представяне на проекта

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че