Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Обяви
Провеждане на търг с явно наддаване за предоставяне на стояща дървесина на корен от обект № 19.4, ОТДЕЛ 2 "Р " И 4 "Д", на територията на община Чипровци.
17.09.2019
Тръжната документация може да бъде изтеглена свободно и безплатно от интернет страницата на община Чипровци или закупена и получена срещу сумата от 5.00 (пет лева) без ДДС на касата на община Чипровци всеки работен ден до 16:00 часа на 01.10.2019 год.
Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: Всеки работен ден до 16:30 часа на 01.10.2019 год. в деловодството на Община Чипровци.


Съдържание на документацията за провеждане на търга

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че