Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Новини
Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Монтана
03.07.2020Областен план за развитие на горските територии и приложения към негоРегионална дирекция по горите – Берковица

Обявява

На основание чл. 58, ал. 4 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, организира обществени обсъждания на проекта на Областния план за развитие на горските територии на област Монтана (ОПРГТ) и на доклада за екологична оценка (ДЕО) към него. Обсъжданията ще проведат както следва: 

Община Чипровци
Заседателна зала в сградата на Общ. администрация
11.08.2020 г.
13:00 часа


Проектът на Областния план за развитие на горските територии на област Монтана и на доклада за екологична оценка към него са налични на следните интернет адреси:

Становища и мненията по проекта на ОПРГТ и ДЕО могат да се депозират на място в сградата на Регионална дирекция по горите – Берковица: 3500, гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил” № 13, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 ч. или на електронна поща: rugberkovitca@iag.bg

За контакти: (инж. Маргарита Новкова – главен експерт, тел.: 088 2597851)

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че