Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст

04.12.2020 10:41

Наименование Брой тегления
Месечна целева помощ 160 Изтегли