Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Отчет на община Чипровци към 30.11.2020 г.

14.12.2020 09:07

Наименование Брой тегления
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС на ОУ \"Петър Парчевич\" 7 Изтегли
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ на ОУ \"Петър Парчевич\" 7 Изтегли
Отчет на ОУ \"Петър Парчевич\" 7 Изтегли
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ на ДГ \"Детелина\" 6 Изтегли
Отчет на ДГ \"Детелина\" 7 Изтегли
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС 6 Изтегли
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка 6 Изтегли
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ 6 Изтегли
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА 6 Изтегли
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 10 Изтегли