Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

План за интегрирано развитие на общината (ПИРО)

16.12.2020 15:51

На посочени линк 
https://chiprovtsi.bg/section-147-content.html всеки, който желае може да попълни анкета към Плана за интегрирано развитие на община Чипровци 2021 - 2027 г.