Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Отчет на община Чипровци към 31.12.2020 г.

13.01.2021 12:16

Наименование Брой тегления
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС 42 Изтегли
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка 40 Изтегли
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ 52 Изтегли
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС- РА 38 Изтегли
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 100 Изтегли