Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Отчет на община Чипровци към 31.01.2021 г.

12.02.2021 08:40

Наименование Брой тегления
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС 6 Изтегли
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка 4 Изтегли
Отчет за касвото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ 3 Изтегли
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС- РА 3 Изтегли
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 11 Изтегли