Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Проект за изменение и допълнение на „Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чипровци

Дата на публикуване: 14.05.2021 00:00

Наименование Брой тегления
Справка за постъпили предложения - 15.06.2021 г. 2 Изтегли документ с име "Справка за постъпили предложения - 15.06.2021 г."
Проект за изменение на Наредба 2 8 Изтегли документ с име "Проект за изменение на Наредба 2"
Обявление промяна Наредба 2 6 Изтегли документ с име "Обявление промяна Наредба 2"