Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Програма за развитие на туризма в община Чипровци за периода 2021-2027 г.

Дата на публикуване: 02.06.2021 15:16

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ,

Готов е проектът на Програмата за развитие на туризма в община Чипровци 2021-2027 г.

Целта на Програмата е да очертае основната рамка за устойчиво развитие на туризма в общината и механизмите за превръщането й в атрактивна туристическа дестинация. Разписани са ясни цели и приоритети, които са съобразени с туристическия потенциал на района и нагласите на местните жители и посетители, които дадоха предложения и препоръки по време на проведените срещи с фокус групи и анкетни проучвания.

Програмата е резултат от сериозна научноизследователска работа, проведена под ръководството на д-р Десислава Алексова, университетски преподавател и експерт по туризма и изготвена със съдействието на Общинска администрация Чипровци, Исторически музей – Чипровци, местни сдружения и лидери на мнение. След като бяха взети под внимание направените препоръки, проектът на Програмата за развитие на туризма в община Чипровци 2021-2027 г. е допълнен и предоставен на разположение за становища и предложения на сайта на общината.

Изготвянето и приемането на Програма за развитие на туризма, която да бъде част от Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г., е изискване съобразно чл. 11. ал. 1. от Закона за туризма и на по-късен етап ще бъде организирано обществено обсъждане.

Ще очакваме жителите на община Чипровци да изразят своето мнение и да дадат предложения, за да очертаем заедно пътят за развитие на района.

Мнения и предложения може да изпращате на електронната поща на община Чипровци: chiprovci@mail.bg, както и в Деловодството: гр. Чипровци, ул. „Петър Парчевич“ № 45, етаж 1, стая 103.


Наименование Брой тегления
Програма за туризма 122 Изтегли документ с име "Програма за туризма"