Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ ОТ ГРАД ЧИПРОВЦИ

Дата на публикуване: 02.07.2021 11:01

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО ИЗБИРАТЕЛИТЕ ОТ ГРАД ЧИПРОВЦИ

        Уважаеми избиратели,

На 06.07.2021 г. /вторник/  от 10.00 часа до 17.00 часа във фоайето на първия етаж на Община Чипровци ще се проведе пробно демонстрационно обучение за гласуване с машина във връзка с предстоящите избори на 11.07.2021 г.