Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Месечен отчет към 30.06.2021 г.

Дата на публикуване: 09.07.2021 16:24

Наименование Брой тегления
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА 2 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ 2 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка 2 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС 2 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС"
Отчет капиталови разходи 2 Изтегли документ с име "Отчет капиталови разходи"
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета"
Отчет на ДГ \"Детелина\" 3 Изтегли документ с име "Отчет на ДГ \"Детелина\""
Отчет на ОУ \"Петър Парчевич\" 4 Изтегли документ с име "Отчет на ОУ \"Петър Парчевич\""