Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение към 30.06.2021 г.

Дата на публикуване: 03.08.2021 14:13

Наименование Брой тегления
Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на бюджета"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС 1 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка 1 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ 1 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ"
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА 1 Изтегли документ с име "Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА"
Отчет капиталови разходи 2-ро тримесечие 2021 г. 1 Изтегли документ с име "Отчет капиталови разходи 2-ро тримесечие 2021 г."