Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Инвестиционно предложениение "Проектиране и строителство на селскостопански обекти за производство и преработка на животновъдна продукция " в поземлен имот № 086013 в землището на с. Превала, общ. Чипровци

Дата на публикуване: 30.08.2021 14:54

Наименование Брой тегления
ЕТ „КАРБОН – ПОЛИНА МАРИУС”, с. Превала Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху Околната среда 1 Изтегли документ с име "ЕТ „КАРБОН – ПОЛИНА МАРИУС”, с. Превала Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху Околната среда"
ЕТ „КАРБОН – ПОЛИНА МАРИУС”, с. Превала Овцеферма с капацитет 200 бр. овце майки и 290 бр. агнета за угояване 1 Изтегли документ с име "ЕТ „КАРБОН – ПОЛИНА МАРИУС”, с. Превала Овцеферма с капацитет 200 бр. овце майки и 290 бр. агнета за угояване"
ЕТ „КАРБОН – ПОЛИНА МАРИУС”, с. Превала Мандра за преработка на сурово овче мляко 1 Изтегли документ с име "ЕТ „КАРБОН – ПОЛИНА МАРИУС”, с. Превала Мандра за преработка на сурово овче мляко"
ЕТ „КАРБОН – ПОЛИНА МАРИУС”, с. Превала Инвестиционно предложениение по Закона за опазване на околната среда и Наредбата за ОВОС за Изграждане на селскостопански обект в имот № 086013 в землището на с. Превала,общ. Чипровци за производство и преработка на животинска продукция реработка на животновъдна продукция \" в поземлен имот № 086013 в землището на с. Превала, общ. Чипровц 1 Изтегли документ с име "ЕТ „КАРБОН – ПОЛИНА МАРИУС”, с. Превала Инвестиционно предложениение по Закона за опазване на околната среда и Наредбата за ОВОС за Изграждане на селскостопански обект в имот № 086013 в землището на с. Превала,общ. Чипровци за производство и преработка на животинска продукция реработка на животновъдна продукция \" в поземлен имот № 086013 в землището на с. Превала, общ. Чипровц"