Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Обявление с изх.№ УТ-395(9) от 08.09.2021г. до заинтер.лица по чл.129 и чл.131 от ЗУТ

Дата на публикуване: 08.09.2021 16:34

Наименование Брой тегления
Обявление с изх.№ УТ-395(9) от 08.09.2021г. до заинтер.лица по чл.129 и чл.131 от ЗУТ.pdf 1 Изтегли документ с име "Обявление с изх.№ УТ-395(9) от 08.09.2021г. до заинтер.лица по чл.129 и чл.131 от ЗУТ.pdf"