Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Заповед на Кмета на община Чипровци за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землището на гр. Чипровци и с. Железна

Дата на публикуване: 10.09.2021 10:24

Наименование Брой тегления
з-д търг м.п.л. 21-22 ЧЖ.docx 1 Изтегли документ с име "з-д търг м.п.л. 21-22 ЧЖ.docx"