Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Заповед на Кмета на община Чипровци за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Мартиново, с. Бели мел, с. Челюстница, с. Горна Ковачица, с. Превала, с. Митровци, с. Горна Лука и с. Равна

Дата на публикуване: 14.09.2021 13:30

Наименование Брой тегления
Заповед търг.docx 1 Изтегли документ с име "Заповед търг.docx"