Културен календар на община Чипровци за 2021 г.

Списъци на имоти с начин на трайно ползване мери, пасища и ливади за индивидуално ползване от общински поземлен фонд на община Чипровци в землището на с. Бели Мел, с. Горна Лука, с. Горна Ковачица, с. Мартиново, с. Превала, с. Митровци, с.Челюстница, с. Равна 2021-2022 стопанска година

Дата на публикуване: 14.09.2021 14:30

Наименование Брой тегления
списъци търг.rar 5 Изтегли документ с име "списъци търг.rar"