Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Новини
ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ
21.10.2020
от 02.11.2020 г. (понеделник) се променя началния час на тръгване на автобуса по линията Монтана - Чипровци от 08:10 ч. на 08:30 ч. Откриват се нови автобусни линии:Чипровци - Мартиново с час на тръгване от гр. Чипровци - 08:09 ч. и обратно от с. Мартиново - 08:18 ч. (без събота и неделя).Превала - Чипровци с час на тръгване от с. Превала - 07:45 ч. и обратно от гр. Чипровци - 14:15 ч. (без сряда, събота и неделя, от гр. Чипровци - 14:47 ч. (само в сряда).

Заповед за въведени противоепидемични мерки на територията на Община Чипровци, считано от 01.10.2020 г. - 30.11.2020 г.
01.10.2020
Заповед на Кмета

Съобщение до гражданите на Община Чипровци
08.09.2020
Уважаеми граждани, Във връзка с изтичащия голям брой български лични документи през 2020 г. и очаквания увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи /лични карти, паспорти/, Ви уведомяваме следното: „ОД на МВР“ – Монтана ще приема заявления на 23-ти и 24-ти септември 2020 г. в Ритуалната зала в гр. Чипровци от 09.00 – 17.00 часа. Записвания за жителите на гр. Чипровци се правят в Общината, етаж 1 – дежурни по ОбСС и на телефони: 09554/ 28-28, 0878 100 958.

Съобщение
17.08.2020
 ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ ПРОГРАМИ НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА На 17 август 2020 г. (понеделник) от 15.30 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Чипровци  ще се проведе работна среща във връзка с новите програми на Агенцията по заетостта в подкрепа на бизнеса в условията на ограничения, наложени с въведената извънредна обстановка по повод разпространението на COVID-19.

Първи цикъл от информационни срещи за 2020 г. на Областен информационен център - Монтана
13.08.2020
Уважаеми госпожи и господа, Областен информационен център - Монтана стартира цикъл от срещи под формата на изнесени приемни, на които ще представи добри практики от програмен период 2014-2020 г., както и актуални възможности за кандидатстване по оперативните програми. Срещата в община Чировци ще бъде на 27.08.2020 г. на площада пред Общината от 10:00 - 12:00 ч. 

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че