Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Бюджет

Отчет на община Чипровци към 30.04.2020 г.
12.05.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС- ДЕС Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет на ДГ "Детелина" Отчет на ОУ "Петър Парчевич"

Тримесечен отчет към 31.03.2020 г.
05.05.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджетаОтчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-КСФОтчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС- ДЕС Отчет на ДГ "Детелина" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-КСФ на ДГ "Детелина" Отчет на ОУ "Петър Парчевич" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-КСФ на ОУ "Петър Парчевич"  

Отчет на община Чипровци към 31.03.2020 г.
13.04.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС Отчет на ДГ "Детелина" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-КСФ на ДГ "Детелина" Отчет на ОУ "Петър Парчевич" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ на ОУ "Петър Парчевич"

Отчет на община Чипровци към 29.02.2020 г.
11.03.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-ДЕС Отчет за касовто изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС- КСФ на ДГ "Детелина" Отчет на ДГ "Детелина" Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ на ОУ "Петър Парчевич" Отчет на ОУ "Петър Парчевич"

Годишен финансов отчет към 31.12.2019 г.
24.02.2020
Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на бюджета Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-РА Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС-КСФ Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужда сметка Отчет за касовото изпълнение на сметките - ДМПОтчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС- ДЕС  

Бюджет 2020 година
17.02.2020
  Бюджет 2020 година Решение на Общински съвет Чипровци за бюжет 2020 година

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че: