Добре дошли в Чипровци
Културен календар на община Чипровци за 2019 г.
ГДПБЗН-дискусия за първа линия за защита
Проекти на наредби

Проект за изпълнение и допълнение на Наредба № 3
13.07.2020
Мотиви за изменение Проект на Наредба 3

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1
28.04.2020
Обявление, Мотиви за изменение, Проект на Наредба Справка за постъпили предложения по проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера на местните данъци на територията на община Чипровци (на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове)

Проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
10.04.2020
ОбявлениеМотиви за изменение Проект на наредба  

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Чипровци
26.02.2020
Обявление, Мотиви и Проект на Наредба

Проект на Наредба за изменение и допълване на Наредба № 11 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и рекламни елементи на територията на Община Чипровци
26.02.2020
Обявление, Мотиви и Проект на Наредба

Проект на Наредба за изменение и допълване на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Чипровци
26.02.2020
Обявление, Мотиви и Проект на Наредба

Проект „Основи за по –добро бъдеще на нашите младежи“
Measures for establishment of flood prevention and quick reaction conditions in Chiprovci and Boljevac
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
Плащанията могат да бъдат извършени и чрез ПОС терминал
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че:
За да се предпазим трябва да знаем, че
За да се предпазим трябва да знаем,че