Състав и структура

Дата на публикуване: 14.11.2023 11:30

СЪСТАВ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ

1. Цветана Замфирова Петкова - председател

2. Борил Петров Каменов - общински съветник

3. Георги Леонов Кютински - общински съветник

4. Даниел Георгиев Димитров - общински съветник

5. Димитър Живков Петков - общински съветник

6. Калинка Благоева Гогова - общински съветник

7. Мартин Георгиев Иванов - общински съветник

8. Неда Иванова Христова - общински съветник

9. Николай Иванов Димитров - общински съветник

10. Слави Ваньов Ставров - общински съветник
11. Юли Илиев Цветков - общински съветник


  1. Състав и структура - Текуща страница
  2. Функции