Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 08.12.2021 г.

Дата на публикуване: 02.08.2021 11:40
Обява за концерт на 04.08.2021 г.

Наименование Брой тегления
Годишен отчет ЗЕЕ.pdf 50 Изтегли документ с име "Годишен отчет ЗЕЕ.pdf"