Културен календар на община Чипровци за 2022 г.

Демографска х-ка

Дата на публикуване: 08.06.2016 17:39

ДЕМОГРАФСКА СПРАВКА

Общината заема площ от 286.8 км2, което е 7.89% от територията на област Монтана, 1,5% от територията на района и 0.26% от територията на Република България. В общината се включват 10 населени места, 9 села и центърът на общината – град Чипровци.

Към 15.09.2012 г. населението на общината е  3957 души, от които 51 % жени и 49 % мъже.

 

Чипровци:                2069


Бели Мел:                  239


Горна Ковачица:        103


Горна Лука:                184


Железна:                    354


Мартиново:                331


Митровци:                   93


Превала:                   470


Равна:                         48


Челюстница:               66


 

 

Възраст

Общо

В градовете

В селата

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

3 715

1 840

1 875

1 887

934

953

1 828

906

922

0-4

70

36

34

45

24

21

25

12

13

5-9

63

28

35

34

15

19

29

13

16

10-14

95

47

48

56

24

32

39

23

16

15-19

112

52

60

66

28

38

46

24

22

20-24

140

84

56

80

44

36

60

40

20

25-29

133

86

47

75

49

26

58

37

21

30-34

147

88

59

93

55

38

54

33

21

35-39

166

93

73

105

62

43

61

31

30

40-44

211

122

89

117

60

57

94

62

32

45-49

234

127

107

133

71

62

101

56

45

50-54

291

168

123

169

96

73

122

72

50

55-59

294

152

142

157

80

77

137

72

65

60-64

399

174

225

187

82

105

212

92

120

65-69

419

191

228

192

86

106

227

105

122

70-74

381

165

216

167

71

96

214

94

120

75-79

277

114

163

106

44

62

171

70

101

80-84

179

80

99

79

33

46

100

47

53

85+

104

33

71

26

10

16

78

23

55

Население на община Чипровци по данни от НСИ от преброяването през 2011 г.  по пол и възраст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографските проблеми в този граничен край са едни от най-сложните в страната. Смъртността петкратно надвишава раждаемостта. Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в намаляване на относителния дял на децата до 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години. През 2010 година са родени 21 деца, през 2011 – 19, а починалите съответно са 128 за 2010 година и 110 през 2011 г.

Регистрираните безработни към месец октомври 2012 г. са 378 души, което представлява 35,9 %.